Messe Franfurt

Headline

  1. Start
  2. Messe Frankfurt against Copying

Messe Frankfurt against Copying

MF Against Copying

Zaštita protiv piraterije

2006. Frankfurtski sajam (Messe Frankfurt GmbH) je postao prvi organizator sajmova na svetu koji je pokrenuo kampanju protiv piraterije: „Messe Frankfurt against Copying“. Cilj ove kampanje je da svi izlagači i posetioci budu informisani o poštovanju i zaštiti prava intelektualne svojine. U tu svrhu na svim sajmovima u organizaciji Frankfurtskog sajma kako u Nemačkoj, tako i širom sveta, postoji informativni štand na kome stručnjaci daju odgovore na pitanja o zaštiti prava intelektualne svojine i pružaju savete izlagačima šta da rade u slučaju povrede tih prava.

Frankfurtski sajam sarađuje kako sa zvaničnim organima, tako i sa privatnim organizacijama u oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Na taj način izlagačima i posetiocima je omogućeno da iz prve ruke saznaju kako mogu registrovati i zaštititi intelektualnu svojinu.

U hitnim slučajevima, Frankfurtski sajam izlagačima može obezbediti pravnu pomoć i na licu mesta i može im pružiti besplatne savete za vreme trajanja sajma.

Pozitivni rezultati

Uspeh kampanje „Messe Frankfurt against Copying“ je izvanredan:

Od početka kampanje više od 15.000 hiljada klijenata je imalo koristi od ove inicijative. Broj proizvoda koje je carina zaplenila je značajno opao – na pojedinim sajmovima čak za 95 %.

Naši napori o povećanju svesnosti daju rezultate. Izlagači su bolje informisani i obično su zainteresovani da dobiju detaljne informacije tako da sada mnogo efikasnije štite svoje proizvode i brendove.

Ako imate bilo kakvo pitanje u svakom trenutku možete kontaktirati kolege u Frankfurtu preko e-maila: againstcopying@messefrankfurt.com ili na telefon +49 69 7575 1273.

Toolbar-Navigation